SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR NA BYDLENÍ


Půjčíme vám na koupi či rekonstrukci vašeho bydlení. Půjčíme vám nejen na bydlení samotné, ale také na vybavení domácnosti. To vše se stejnou úrokovou sazbou. Přístup naší společnosti je velmi osobní. Po celou dobu vztahu (= splácení úvěru) s každým klientem řádně komunikujeme a snažíme se tvořit takové podmínky, které vyhovují oběma stranám. Co to znamená?

Negativní záznam v (ne)bankovních registrech nemusí být rozhodující překážkou k poskytnutí úvěru.

Poskytujeme úvěry s dobou splácení od 6 měsíců do 30 let.

Úvěry od naší společnosti jsou vždy poskytovány s pevnou úrokovou sazbou, a to od 5% p.a.

Individuální nastavení počtu, četnosti i výše pravidelných splátek. U nás je možné splácet měsíčně nebo čtvrtletně.

Naši klienti mohou kdykoliv předčasně splatit svůj úvěr. Bez žádných záludných podmínek nebo poplatků.


Kalkulačka

-

Reprezentativní příklad

Výše půjčky: -
Počet splátek: -
Forma splácení: měsíční
Celková splátka: -
Úroková sazba: -
RPSN: -
Celková splatná částka: -

Uvedený výpočet je pouze reprezentativní a nevzniká tím žádný právní nárok na získání daného úvěru. Výsledek je pouze orientační, protože od vás nemáme všechny potřebné informace. Parametry pro získání úvěru jsou posuzovány individuálně pro každého žadatele o úvěr.

Žádost o úvěr

Máte zájem o úvěr ve výši
500 000 Kč,
s měsíční splátkou
84 552,82
a s dobou splácení
6 měsíců?

Celkem zaplatíte*:
517 316,92 Kč

ANO, MÁM ZÁJEM A CHCI VYPLNIT ON-LINE ŽÁDOST O ÚVĚR

*Naše vzorová úvěrová kalkulačka počítá s poplatkem za sjednání úvěru ve výši 2% z poskytnutého úvěru. Tento poplatek je započítán do všech našich výpočtů - celkových částek k úhradě, není však rozpočítán do pravidelných měsíčních splátek.

Jedná se o úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti (která může být i rozestavěná). Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční úvěr patří k nejstarším druhům bankovních úvěrů, jehož splácení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Hypoteční úvěr je poskytován na koupi nebo výstavbu nemovitostí, její rekonstrukci či modernizaci. Dále je možné z hypotečního úvěru koupit podíl na nemovitosti, za účelem vypořádání dědických nebo spoluvlastnických nároků. V neposlední řadě je možné hypoteční úvěr použít za účelem splácení dříve poskytnutých krátkodobých a střednědobých úvěrů, které byly použity k investicím do nemovitostí.


Použití spotřebitelského úvěru a jeho zajištění

Naše společnost ve většině případů nevyžaduje sdělení účelu úvěru. Jelikož poskytujeme úvěry od částky 500 000 Kč, vyžadujeme u každého námi poskytnutého úvěru zajištění ve formě zřízení zástavního práva k nemovitosti. Naše společnost poskytuje úvěry pouze s pevnou úrokovou sazbou, a to od 5% ročně.


Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru

V případě kladně posouzené žádosti o spotřebitelský úvěr musí klient ještě doložit výpis z registru dlužníků a znalecký posudek nemovitosti od znalce spolupracujícího s naší společnosti (seznam znalců předložíme na požádání), na které bude zřízeno zástavní právo ve prospěch poskytovatele úvěru. Náklady spojené s pořízením znaleckého posudku jsou zahrnuty v poplatku za sjednání spotřebitelského úvěru, který je stanoven ve výši 0% - 4% z částky poskytnutého úvěru.

Chcete si půjčit 1 000 000 Kč na rekonstrukci rodinného domu? U nás vám tento úvěr poskytneme s ročním úrokem již od 5%! Taková výše úvěru s dobou splácení 120 měsíců a pevnou úrokovou sazbou po celou dobu splácení 5% p.a., vás vyjde měsčně na 10 606,55 Kč. Dále jsou s úvěrem spojeny náklady ve výši 2% z poskytnutého úvěru tzn. 20 000,- Kč, které budou použity na úhradu vyhotovení odhadu nemovitosti určené k zajištění úvěru, vypracování úvěrové zprávy z registrů BRKI a NRKI, náklady na vklad zástavního práva a další administrativní poplatky spojené se schválením úvěru včetně provize. Za dobu splácení 120 měsíců tak celkem za svůj úvěr zaplatíte 1 292 786 Kč. RPSN je v tomto přípdě 5,58%.


Upozornění na možné důsledky nedodržení smluvních závazků

Upozorňujeme na možné důsledky v případě nedodržení závazků vycházejících ze smlouvy o spotřebitelském úvěru a to zejména na náklady v případě opožděných splátek:

  • při porušení povinnosti hradit řádně a včas své závazky je sjednána smluvní pokuta ve výši 0,1% denně z částky se kterou je dlužník v prodlení
  • účelně vynaložené náklady ve výši 500 Kč spojené s první písemnou upomínkou při prodlení delším než 30 dní
  • účelně vynaložené náklady ve výši 2 000 Kč spojené s druhou předžalobní upomínkou

Při hrubém porušení smlouvy (prodlení delší než 75 dní či uvedení nepravdivých, neúplných či záměrně zkreslených údajů) upozorňujeme na právo věřitele zesplatnit úvěr a žádat jeho okamžité splacení a úhradu dodatečných nákladů na vymáhání pohledávky.


O naší společnosti

Společnost VELAPO a.s. působí na českém trhu již téměř 10 let. Za tuto dobu naše společnost poskytla nespočet úvěrů na rekonstrukce vlastního bydlení, koupě celých nemovitostí i provozních firemních úvěrů. Ale hlavně jsme pomáhali při plnění osobních i podnikatelských cílů a snů tam, kde tradiční banky kvůli svému neosobnímu tabulkovému přístupu vůči klientům takovou pomoc odmítaly.

Náš přístup je osobní, úvěruschopnost každého klienta hodnotíme zvlášť. Neposkytujeme úvěry tam, kde je téměř jisté, že by klient v budoucnu nebyl schopen své závazky plně splácet.

KONTAKTUJTE NÁS


zavolejte nám
+ 420 775 283 184

napište nám
info@velapo.cz

navštivte nás
ÚT - ČT: 10:00 - 16:00

Sídlo naší společnosti

VELAPO a.s.

Rosmarin Business Centrum
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7 - Holešovice

map

Máte nějaký dotaz?

Neváhejte a napište nám. Stačí vyplnit tento
formulář a my se vám ozveme zpět.

Zeptejte se nás na všechny možnosti, jak si půjčit
peníze a za jakých podmínek.

Tento formulář je chráněn Google reCAPTCHA. Odesláním souhlasíte s informacemi o zpracování údajů a podmínkami služby.